top of page

Sosyal Durum

İşaretler

RE 121/4. Kıyametin önü sıra, sadece tanıdık kimselere selam vermek âdet olur... Akraba yoklamaları kalkar...Muharrirler ise çoğalır.

Hz. İbn-i Mes'ud RA

...,yabancıların sarmaş dolaş olması, akrabaların birbirinden uzaklaşması kıyamet alametlerindendir.

Taberani

 

Kıyamet yaklaştığı zaman kişi köpek yavrusu yetiştirecek. Ve bu iş kendi öz çocuğunu yetiştirmekten ona daha iyi gelecek.

Taberani,Hakim

RE.448/8. Kıyamet alametlerindendir:

...münafıkların kabileye efendi olması,

çarşıya münafıkların hâkim oluşu;

mihrabların süslenmesi, kalplerin harab edilişi;

erkeklerin erkeklerle, kadınların kadınlarla yetinmesi;

dünyanın mamur kısmının harap, harap kısmının mamur olması;

şüphenin ve fâizin âşikâr olması,

çalgının ve eğlence aletlerinin alenileşmesi,

içkinin içilmesi...

Hz. İbn-i Mes'ud RA

 

RE.33/7. Kıyamet yaklaştığında, taylasan giyilmesi çoğalır.

Ticaret artar, mal çoğalır, mal sahibine malı için tazim edilir.

Fuhuş yayılır...

Sultan zulmeder.

Eksik ölçü ve tartı yapılır.

Bir adamın köpek yavrusu yetiştirmesi, kendi çocuğunu yetiştirmekten daha cazip gelir.

Büyüğe hürmet, küçüğe de merhamet edilmez.

Gayri meşrû çocuklar çoğalır. Hatta, yol ortasında adam kadınla yakınlaşır.

İnsanlar, kalpleri kurt olduğu halde, koyun postuna bürünürler.

O zamanda insanın en iyi görüneni müdâhin olanıdır. (Kötülükleri gördüğü halde karışmayıp kendi işine bakan kimse.)

Hz. Ebû Zer RA

 

RE.346/9. Sizler hiç şüphe yok, evvelkilerin adetlerini karış karış ve arşın arşın yapacaksınız.

Hatta birisi kelerin deliğine girse, siz de gireceksiniz.

Onlardan birisi yolda kadını ile münasebette bulunsa, siz de yapacaksınız.

Hz. İbn-i Abbas RA

 

RE.91/7...Fuhuş ve tefahuş açık olmadan, komşular fenalaşmadan, hainler emin, eminler hain sayılmadan, akrabalık arasında soğukluk olmadan kıyamet kopmaz.

Hz. Ömer RA


 

 

bottom of page