top of page

Dinlerin Birleşmesi

Hz. İsa (a.s)'ın Dönüşü

Hz. İsa'nın Dönüşü (a.s)

RE 191/5. Peygamberler, baba bir ana ayrı kardeşlerdir. Dinleri de birdir.

Meryem oğlu İsâ AS da benim kardeşimdir ve aramızda başka peygamber yoktur.

O tekrar yeryüzüne gelecektir.

Onu gördüğünüzde tanırsınız. Orta boylu, kırmızı beyaz renkli bir zattır. Üzerinde Mısır kumaşından iki parçalı elbise vardır. Su isabet etmediği halde başında damlalar görülür.

Haçı kırar, domuzu öldürür, cizyeyi kaldırır ve milletleri İslâm'a davet eder. İslâm'dan başka din kalmaz.

Arslanlar develerle, kaplanlar sığırlarla, kurtlar koyunlarla dolaşıp otlarlar. Ve çocuklar yılanlarla oynarlar. Ve hiç biri de diğerine zarar vermezler.

O kırk sene yaşayacak ve ölecektir. Cenazesini müslümanlar kaldıracaktır.

Hz. Ebu Hüreyre RA

 

RE.487/12. İş günden güne şiddetini artırır ve dünya da ancak gerilemeyi artırır. İnsanların da ancak hasisliği artar. Kıyamet de ancak şerliler üzerinde kopar.

Benden sonra Meryem oğlu İsâ AS'dan başka nübüvvet mertebesinde kimse gelmeyecektir.

Hz. Enes RA

Hz. İsa'nın Hz.Mehdi İle Buluşması

SU. Meryem oğlu İsa (as), aranıza indiğinde ve imamınız sizden olduğunda, bakalım ne yaparsınız?

Buhari, Müslim

SU. Resulullah (sav) bize hitab etti. Deccal’i anarak şöyle buyurdu:

Medine, körüğün demirin pasını giderdiği gibi, içindeki pisliği giderir. O güne kurtuluş günü denir.

Ya Resulullah, o gün Araplar nerede?

Onlar o gün az olurlar. İmamları salih bir insan olan Mehdi olduğu halde, Beyt’ül Makdis’e sığınırlar. Orada imamları kendilerine sabah namazını kıldırmak üzere öne geçtiği sırada, bir de bakarlar ki İsa ibni Meryem (as) sabah vaktinde inmiştir. Bu imam, Hz. İsa’yı öne geçirmek için arka arka çekilir. Hz.İsa (as), Onun omuzlarına elini koyar ve der ki: “Geç öne! Namazı kıldır. Zira kamet senin için gelmiştir.” Bunun üzerine imamları onlara namazı kıldırır.

İbni Mace, Hakim, Ebu Naim

 

SU. Deccal, Beyt-ül Makdis’de müminleri muhasara altına alır. Onlara öylesine şiddetli bir açlık isabet eder ki, açlıktan yaylarının kirişlerini bile yemek zorunda kalırlar.

Onlar bu halde iken, aniden karanlığın içinden bir ses işitirler ve “Bu tok bir adamın sesidir” derler.

Bir de bakarlar ki O, İsa ibni Meryem’dir.

Namaza kalkarlar, Müslümanların imamı Mehdi geri çekilir.

Bunun üzerine Hz.İsa der ki: “Geç öne! Namaz senin için ikame olundu.”

Hz.Mehdi de onlara namaz kıldırır ve bundan sonra Hz.İsa (as) imam olur. 

bottom of page