top of page

Kötülüğün Hakimiyeti

Decccal

ÖÖT. Rasulullah (sav) bize bir hutbe irad etti. Çok uzun süren bu hutbesinde bize Deccal’den bahsetti ve ona karşı bizi uyarıp şöyle buyurdu:

Allah’ın (c.c) Adem Peygamberin zürriyetini yeryüzüne yayıp dağıtmasından bu yana Deccal’inki kadar büyük bir fitne meydana gelmiş değildir. Allah’ın gönderdiği her peygamber, insanları mutlaka, Deccal’e karşı tedbirli olmaya çağırmıştır. Ben son peygamberim. Siz de son ümmetsiniz. O mutlaka sizin zamanınızda ortaya çıkacaktır. Eğer ben aranızdayken çıkarsa, ben her Müslüman’ı ona karşı savunurum. Ama benden sonra çıkarsa, o zaman herkes kendini ona karşı savunsun. Allah (c.c) benim her müslüman üzerindeki halifemdir.

 

...

 

Ey insanlar sebat edin!

Benden önce hiçbir peygamberin yapmadığı şekilde size Deccal’in vasıflarını anlatacağım.

O ilk konuşmasında “Ben peygamberim” diyecek. Oysa benden sonra peygamber gelmeyecektir.

İkinci konuşmasında, “Ben Rabbinizim” diyecek. Oysa siz, ölmeden Rabbinizi göremezsiniz.

Deccal’in bir gözü kördür. Halbuki, aziz ve celil olan Rabbiniz kör değildir.

Deccal’in gözlerinin arasına kafir kelimesi yazılmıştır. Yazı bilen, bilmeyen her mümin o kelimeyi okur.

İbni Mace

 

RE. 373/8. Adem AS'ın yaradılışı ile kıyametin kopması arasındaki zamanda Deccal'den büyük hadise yoktur.

Hz. Hişam ibn-i Amir RA

 

RE. 362/1. Deccal sizin gibi, belki de sizden hayırlı bir kavme yetişecek. Bir ümmet ki başında ben, sonunda İsâ AS geliyor, Allah onları hor etmez.

Hz. Abdurrahman ibn-i Cübeyr RA

 

ÖÖT. Ben Deccal’in beraberinde neler olduğunu kendisinden daha iyi biliyorum. Onunla beraber iki nehir vardır. Bunlardan biri gözler önünde akan, bembeyaz suları olan bir nehirdir. Diğeri gözler önünde akan, alevli bir ateş nehridir. Sizden biri şayet o zamana ulaşırsa, ateş olarak gördüğü ırmağa gelsin. Gözünü yumup başını eğsin ve içsin. Aslında soğuk bir sudur. Deccal’in gözlerinin yeri dümdüzdür. Gözlerinin üzerinde kalın bir deri parçası vardır. Gözlerinin arasına kafir yazılıdır. Onu yazı bilen, bilmeyen her mümin okur.

Müslim

bottom of page