top of page

Ekonomik Durum

İşaretler

İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki, yanında altın ve gümüşü olmayan rahat etmez.

Teberani,Ebu Davud,Ebu Nuaym

 

Benden sonra ümmetim için de fetret devri olacak. O devirde herkes helali aramadan mal talebinde bulunacak, kanlar akıtılacak ve şiir Kur’an’a bedel tutulacak.

Deylemi

 

İnsanlar üzerine bir zaman gelecek, kaygıları kursakları, şerefleri malları, kıbleleri kadınları olacak. Dinleri de altın ve gümüşleri olacaktır. Bunlar halkın şerlileridir ve Allah yanında onların nasibi yoktur.

Sülemi

 

RE.360/8. İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki, onlardan riba yemeyen hiç kimse kalmayacak. Yemese bile, hiç olmazsa kendisine tozu isabet edecek.

Hz. Ebû Hüreyre RA

GA Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır…

Yüksek binalar yapmada insanlar birbirleriyle yarışacak.

Buhari, Fiten: 25; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/313

 

 

bottom of page