top of page

Zafer Günleri

Fetihler

Roma'nın ve Venedik'in Fethi

RE.236/18. Melhame-i Kübra, Kostantıniyye'nin fethi ve Deccal'in çıkması 7 ay (sene) içinde olur.

Hz. Muaz RA

 

RE.246/4. Melhame-i Kübra ile Kostantiniyye'nin fethi arasında altı sene vardır. Yedinci de Mesih Deccal çıkar.

Hz.Abdullah ibn-i Buğr RA

 

RE.478/5. Rumlara ait Kostantıniyye (Roma) tesbihle ve tekbirle müslümanlarca feth edilmedikçe kıyamet kopmaz.

Hz. Amr İbn-i Avf RA

RE.296/8. Ey ümmet! Altı şey vardır ki, onlar olmadan kıyamet kopmaz: ...Benî esferle aranızdaki sulh. Öyle ki, kadının hamileliği gibi dokuz ay toplanırlar, sonra size gadirlik yaparlar.

Medinenin fethi.

Denildi ki: Hangi Medine?

Buyurdu ki: Konstantıniyye. 

Hz. İbn-i Amr RA

KA Kostantiniyye ve Rummiyye'nin fethi hakkında konuşuluyordu: Resûlüllâha (A.S.) hangisinin önce feth edileceğini soruldu; şöyle cevab verdiler:   «Hıreklin şehri önce feth edilecektir, «bundan Kostantiniyye'yi murad ettiler..» (Ahmed ve Hâkim)

 

ÖÖT. Resulullah (sav) şöyle buyurdu:

- Bir tarafı karada, bir tarafı denizde olan bir şehir duydunuz mu?

- Evet, ya Rasulullah!

- Beni İshak’tan 70.000 kişi oraya savaşa gitmeden kıyamet kopmayacaktır. Oraya vardıklarında ordugah kurarlar. Ama silahla savaşmaz ve bir ok dahi atmazlar. Yalnız, “Lailahe illallahü vallahü ekber” dediklerinde şehrin bir tarafı (öyle sanıyorum ki denizdeki tarafı dedi) düşer. İkinci kez “Lailahe illallahü vallahü ekber” dediklerinde şehrin diğer tarafı düşer. Üçüncü kez “Lailahe illallahü vallahü ekber” dediklerinde kapılar onlara açılır, içeri girip ganimet elde ederler.

Onlar ganimetleri paylaşırken, kendilerine bir imdat dileme sesi gelir ve sesin sahibi: “Deccal ortaya çıktı!” der.

Onlar da her şeyi bırakıp geri dönerler.

Müslim

SU. Resulullah (sav) şöyle buyurdu:Mehdi’nin askerleri dört tekbir getirdiği zaman, Rumiye’nin duvarları yerle bir olur. Burada 600.000 kişi öldürülür ve hazineleri de Beyt-ül Makdis’e götürülmek için alınır. Ayrıca içinde sekine ve Beni İsrail’in sofrası, gerçek Tevrat Levhaları, Hz.Musa’nın asası ve Hz.Süleyman’ın minberi ile, Allah’ın Beni İsrail’e gönderdiği süt gibi beyaz renkli menden iki ölçek bulunan tabut da Beyt-ül Makdis’e getirilir.

Sonra onlar Tahine ismindeki bir şehri de feth eder ve nihayet Kat’i beldesine gelirler. Kat’i, üzerinde gemileri taşımayan bir deniz üzerindedir.

Denildi ki: Ya Resullah, niçin o gemileri taşıyamaz?

Buyurdu ki: O denizin derinliği bulunmamaktadır. İnsanlar ona ancak küçük gemilerle geçebilirler.

Hz.Mehdi ve ordusu, o denizin kenarından geçerler. Allah orada Adem oğulları için menfaatler yaratmıştır.

Kat’i beldesinin 360 kapısı bulunur ve her kapıdan da 1000 savaşçı çıkar.

Mehdi ve ordusu, dört tekbirle şehrin duvarlarını yerle bir ederler. İçindeki hazineleri alır ve burada dört yıl kaldıktan sonra Beyt-ül Makdis’e geçerler.

Deccal’in İsfahan yahudileri ile birlikte çıktığı haberi bu sırada onlara ulaşır.

Huzeyfe bin Yemani

 

ÖÖT. Rumlarla savaşacaksınız. Sizden sonra Hicazlı müminler de onlarla savaşacaklardır. Nihayet Cenab-ı Allah, tesbih ve tekbirlerle Konstantiniye ve Rumiye’nin kaleleri yıkılarak fetihlerini müyesser kılacaktır. Daha önce elde edemedikleri kadar ganimet sahibi olacaklar, öyle ki, kalkanlarla ölçerek ganimetleri paylaşacaklar. Sonra, bir seslenicinin medet dilercesine: “Ey müslümanlar! Mesih Deccal, ülkenizde, çoluk çocuğunuzun arasındadır!” diye seslenecek, insanlar malı bırakacak...

İbni Mace

 

Yahudilerin Bir Kısmının Müslüman Olmaları

SU. Resulullah (sav) şöyle buyurdu:

Mehdi’nin askerleri dört tekbir getirdiği zaman, Rumiye’nin duvarları yerle bir olur. Burada 600.000 kişi öldürülür ve hazineleri de Beyt-ül Makdis’e götürülmek için alınır. Ayrıca içinde sekine ve Beni İsrail’in sofrası, gerçek Tevrat Levhaları, Hz.Musa’nın asası ve Hz.Süleyman’ın minberi ile, Allah’ın Beni İsrail’e gönderdiği süt gibi beyaz renkli menden iki ölçek bulunan tabut da Beyt-ül Makdis’e getirilir...

Huzeyfe bin Yemani

 

SU. Naim, Selman bin İsa’dan nakletti, o dedi ki:

Duyduğuma göre, Mehdi’nin elinde, içinde sekine bulunan tabut, Teberiye gölünden çıkarılır ve Beytül Makdis’te Onun önüne getirilir. Yahudiler bunu görünce, pek azı hariç çoğu müslüman olurlar.

 

SU. Ebu Amr Dani, Sünen’inde İbni Şevzeb’den tahric etti. O dedi ki:

O’na Mehdi denilmesinin sebebi şudur. O, Yahudilerin hac yaptığı Şam dağlarından bir dağın içindeki Tevrat’a dair kitapları çıkarır ve Yahudilerden bir cemaat O’nun elinde Müslüman olur.

 

İM "Ona Hz. Mehdi (as) denilmesinin nedeni, Şam'da bulunan dağlardan birine yönelmesidir. Oradan Tevrat Kitaplarını çıkaracak, Yahudilere karşı delil getirecektir." 

(Suyuti, el-Havi li'l Feteva, II. 81)

 

Hindistan'ın Fethi

SU. Beytül Makdis (Kudüs) meliki, Hindistan’a asker gönderir. Feth eder ve hazinelerini alır ve onun ziynetleriyle Beytül Makdis’i süsler. Ona Hind melikleri bağlanarak getirilir. Kendisine doğu ve batı arası feth olunur.

bottom of page