top of page

Dinlerin Birleşmesi

Hz.İsa (a.s)’ın Vefaati ve Sonrası

SU. İmam Ahmed, Müsned’inde Hz. Aişe’den tahric etti. Dedi ki; Resulullah (s.a.v.) buyurdu:

Deccal çıkar, Hz. İsa İbni Meryem onu öldürür.

İsa (a.s.) adil bir imam ve Hakim olarak yeryüzünde kırk yıl kalır.

 

SU. Tabarani, Abdullah b. Selam’dan tahric etti, O dedi ki:

İnsanlar, Deccal’den sonra kırk yıl kalır, bu dönemde çarşılar yapılır ve hurma ağaçları dikilir.

 

SU. İsa bin Meryem iner, Deccal’i öldürür ve 40 yıl Allah’ın kitabı ve benim sünnetimle hükmeder, sonra vefaat eder.

Sonra İsa (as)’ın emri ile yerine Temim oğullarından Mukaat adında bir halifeye biat edilir.

O da öldükten sonra, insanlar üzerine 3 yıl geçmeden, Kur’an insanların göğüslerinden ve sahifelerden kaldırılır.

Not: Başka hadislerde, başka halifelerden de söz edilmektedir.

 

RE.191/5. ...Aslanlar develerle, kaplanlar sığırlarla, kurtlar koyunlarla dolaşıp otlarlar. Ve çocuklar yılanlarla oynarlar. Ve hiç biri de diğerine zarar vermezler.

O kırk sene yaşayacak ve ölecektir.

Cenazesini Müslümanlar kaldıracaktır.

Hz. Ebu Hüreyre RA

Hz.Mehdi'den Sonra Gelen Yöneticiler

RE 518/4. Benden sonra hulefâ, hulefadan sonra umerâ, umerâdan sonra melikler, meliklerden sonra cebâbire, cebâbireden sonra ise ehl-i beytimden bir kimse gelir de, o yeryüzündü adaletle doldurur.

Ondan sonra da Kâhtani gelir. Beni gönderen zâta kàsem ederim ki, o, diğerlerinden dûn değildir.

 

SU. Keza (N.b. Hammad) Kaab’den tahric etti. O dedi ki; Buyurdu:

Benden sonra, ehli Yemen’den Mehdi’nin dinde kardeşi olan, Kahtan’dan bir halife olur...

 

SU. Ebu Hüseyin İbni Münadi, Salim b. Ebi Cad’dan Melahim’inde tahric etti. O dedi ki:

Mehdi yirmi bir yıl kalır, kendinden sonra bir diğeri gelir ve O’nun dununda olur, fakat O da salihdir, ondört yıl kalır.

Sonra bir diğeri gelir, O da onun dunundadır, o da salihdir, dokuz yıl kalır.

 

SU. Abdullah b. Amr’dan tahric etti, dedi ki:

Üç emir arka arkaya gelir. Allah onlara yeryüzünün tamamının fethini müyesser kılar.

Evvelinde salih Cabir, sonra Müferrec, sonra da Zulusub. Kırk yıl kalırlar.

Onlardan sonra dünyada hiç hayır yoktur.

 

bottom of page