top of page

Son Günler

Dabbetül-Arz 

RE.249/8. Dabbetül-Arz beraberinde Hz. Süleyman AS'ın mührü, Hz. Mûsâ AS'ın asası bulunduğu halde çıkar. Mü'minin âsa ile yüzünü nurlandırır. Kâfirin de mühürle burnunu mühürler. Öyle ki, ziyafet ehli toplanırlar da, biri diğerine, "Ya mü'min!" veya "Yâ kâfir!" diye hitab edebilir olurlar.

Hz. Ebû Hüreyre RA

 

KA Hafız Ibnil-Kayyım (El-Menâr) adlı eserinde der ki;  Resûlüllâh salleliâhü aleyhi ve sellemden şunu duydum ve ezberledim:

Alâmetlerin ilki, zuhur bakımından güneşin batıdan doğması, kuşluk vakti Dabbe'nin çıkmasıdır. Bu ikisinden hangisi evvel vakî olursa öteki hemen akabinde vakî olacaktır.» Abdullah -kitablar okuyordu.- dedi ki, zannedersem, güneş'in batıdan zuhuru önce vakî olacaktır.

 

NOT: Dabbet-ül Arz'ın nasıl bir mahlûk olduğu tam mânâsı ile bilinmemekle beraber, kendisi Kıyametin büyük alâmetlerinden olup güneşin batıdan doğuşu sırasında zuhur eden bir mahlûk olduğu anlaşılmaktadır. 

bottom of page