top of page

Hz. Peygamber Ashabına Gelecekte Olacakları Anlattı mı?

Giriş

İbn-i Abbas’tan rivayet edilmiştir:

Peygamber (S.A.V.) Veda haccını ifa ettikten sonra Kabe’nin kapısının halkasına tutunarak şöyle buyurdu:

 • “Ey insanlar! Size kıyamet alametlerini bildireyim mi?”

 

Selman ayağa kalkarak:

 • “Annem babam sana feda olsun ey Allah’ın elçisi bildir” dedi.

 • “Namazın terki, nefse uyulması, zenginlere saygı duyulması kıyamet alametlerindendir” dedi.

 • “Bu da olacak mı Ey Allah’ın Resulü?”

 • “Evet Muhammed’in canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki,Ey Selman o zaman zekat altından kalkılamayacak gibi bir borç olacak...Onların onda dokuzu Hakkı inkar edecek,İslam’dan ancak şekli kalacak. Mushaflar (Kur’an-ı Kerimler) altınla süslenecek. Ümmetimin erkekleri semizleşecek...O zaman kilise ve havralar gibi camiler tezyin edilecek (süslenecek). Birbirlerini sevmeyen insanlardan teşekkül eden saflar çoğalacak.”

 • “Bu da olacak mı Ey Allah’ın Resulü?”

 • “Evet Muhammed’in canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki,Ey Selman, o zaman Müminin sözü geçmeyecek,İslam’a karşı olan hususları değiştiremediği için suda eriyen tuz gibi eriyecek...Erkekler erkeklerle,kadınlar kadınlarla yetinecek...İşte o zaman Ey Selman, Emirler Fasık (yöneticiler günahkar), Vezirler facir, eminler hain olacak; Namazı terk edip şehvetlerinin peşinde koşacaklar. Onlara erişirseniz namazlarınızı vaktinde kılın;Ey Selman doğudan ve batıdan cisimleri insan kalpleri şeytan bir takım esirler gelecek, küçüğe merhamet etmeyecek,büyüğe saygı göstermeyeceklerdir. Ey Selman bu beyti harama Melikleri eğlenti ve tenezzüh için(eğlenmek ve gezmek) için, zenginleri ticaret için, fakirleri dilenmek için, hafızları gösteriş için gelip ziyaret edecekler.”

 • “Bu da olacak mı Ey Allah’ın Resulü?”

 • "Evet Muhammed’in canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, Ey Selman yalan alabildiğine yayılacak,kuyruğu bulunan bir yıldız zuhur edecek, ticarette kadın ehline ortaklık edecek, esvak tekarrup edecek."

 • "Esvak’ın takarrubu nedir Ey Allah’ın Resulü?"

 • "Piyasanın durgun olması,kazançların azalması"

İbn-i Merduveyh Ebu Hureyre’den

ÖÖT. Ebu Zeyd El-Ensari anlatıyor:

Rasulullah (sav) bize sabah namazını kıldırdı. Sonra minbere çıktı. Öğlene kadar bize hitapta bulundu. Sonra indi, ikindiyi kıldırdı. Sonra yine minbere çıktı. Gün batıncaya dek bize hitapta bulundu. Olmuş ve olacak şeyleri bize anlattı, bildirdi. Biz de o anlattıklarını hafızamıza yerleştirdik.

Ahmed bin Hanbel, Müslim

ÖÖT. Ömer bin Hattab:

Rasulullah (sav) kalkıp bize yaratılışın başlangıcından bahsetti. (O kadar çok açıklamalarda bulundu ki) nihayet cennetlikler yerlerine, cehennemlikler de yerlerine girdiler. Bunu kafasına yerleştiren yerleştirdi. Unutan da unuttu.

Buhari

ÖÖT. Ebu Said şöyle demiştir:

Rasulullah (sav) bir gün bize ikindi namazını kıldırdı. Sonra kalkıp gün batımına dek bize hitapta bulundu. Kıyamete kadar olacak şeylerden bize anlatmadık bir şey bırakmadı. Anlattıklarını ezberleyen ezberledi, unutan da unuttu. Söylediklerinden biri de şuydu:

 • “Ey insanlar! Doğrusu dünya yeşil ve tatlıdır. Allah (c.c) sizi orada halef olarak bıraktı. Yaptıklarınıza bakmaktadır. Dünyadan sakının. Kadınlardan sakının... Gün batımına az kalmıştır. Geçmiş zamana nispetle dünyanın geride kalan ömrü, bu gününüzün geçen kısmına nisbetle kalan kısmı kadardır.”

Ahmed bin Hanbel, Tirmizi

Hz. Huzeyfe bin el- Yeman (ra) şöyle demiştir:
“Allah’a yemin ederim ki, bilmiyorum acaba Peygamberin sahabelerine bu hadisler unutturuldu mu yoksa unuttular mı? Allah’ a kasem ederim Resul-i Ekrem (sas) dünyanın sonuna kadar gelecek olan fitneleri ve o fitneleri çıkaran reisleri ta üçyüzden daha fazla kimseleri bize isimleriyle haber verdi”.

Ebu Davud

 

bottom of page