top of page

Kötülüğün Hakimiyeti

Deccal'in Çıkacağı Zaman ve Yer

Çıkış Zamanı

RE. 236/18. Melhame-i Kübra, Kostantıniye'nin fethi ve Deccal'in çıkması yedi ay (veya sene) içinde olur.

Hz. Muaz RA

RE. 319/11. Beyt-i Makdis'in mâmur olmasını, Medine'nin harab olması takip eder. Onu da Melhame'nin çıkışı ve onu da Kostantıniyye'nin fethi takip eder. Onu ise Deccal'in çıkması takip eder.

Hz. Muaz RA

 

RE. 485/11. Deccal insanlarca kendinden bahsedilmekten zuhul edilmedikce (unutulmadıkça) ve imamlar da minberlerde ondan bahsetmeyi terk etmedikçe çıkmaz.

Hz. Saab ibni Cessame RA

 

ÖÖT. ...Deccalin çıkışından önceki üç yılda şiddetli bir kıtlık ve kuraklık olacaktır. O süre zarfında insanlar büyük bir açlığa maruz kalacaklardır. Allah (c.c) birinci yılda göğe, yağmurlarının üçte birini alıkoymasını, yere de bitkilerinin üçte birini alıkoymasını emreder. Sonra ikinci yıl göğe, yağmurlarının üçte ikisini alıkoymasını, yere de bitkilerinin üçte ikisini alıkoymasını emreder. Sonra üçüncü yılda göğe, yağmurlarının tamamını alıkoymasını, yere de bitkilerinin tamamını alıkoymasını emreder. Bu emirlere uyulur. Sonunda hiç yağmur yağmaz, çiğ dahi düşmez. Bitki ve hiçbir yeşillik bitmez. Bir damla dahi su kalmaz. Tırnaklı hayvanlar ölür. “Allah’ın diledikleri hariç, insanlar neyle geçinirler?” diye soruldu. Rasulullah (sav) şu cevabı verdi: “Tahlil, tekbir, tesbih ve tahmid ile geçinirler. Bu onlar için yemek yerine geçer.”

İbni Mace

ÖÖT. Esma binti Yezid El-Ensari şöyle anlatıyor:

...Ey Allah’ın Rasulü! Deccal’i anlatmakla yüreklerimizi ağzımıza getirdin.

Eğer ben hayattayken o çıkacak olursa, onunla ben uğraşırım. Ama benden sonra çıkacak olursa, benim yerime Rabbim her mümini ona karşı korur.

Ey Allah’ın Rasulü! Allah’a yemin ederim ki; biz hamurumuzu yoğuruyoruz. Onu ekmek haline getirmeden acıkıyoruz. O günde (kıtlık nedeniyle) müminlerin durumu nice olacak?

Göktekilere (azık olarak) yeten tesbih ve takdis onlara da yetecek.

Ahmed bin Hanbel

ÖÖT. ...Ey Allah’ın Rasulü! Deccal yer yüzünde ne kadar kalacak?

Kırk gün kalacak. Birinci günü bir sene, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir Cuma (bir hafta) kadar, diğer günleri de sizin günleriniz kadar olacaktır.

Ya Rasulullah! Bir sene kadar olan gün de, normal günlerden bir gününün namazını kılmak bizim için yeterli olur mu?

Hayır! Vakitlerin hesabını yaparak kılın....

Müslim, Ahmed bin Hanbel, Tirmizi, İbni Mace

Çıkış Yeri ve Tabi Olanlar

RE. 207/8. Deccal şarkta, Horasan denilen yerden çıkar ve ona katmerli yüzü olanlar uyar.

Hz. Ebu Bekir RA

RE. 97/7. Deccal şarktan, Horasan'dan çıkar ve ona kalkan yüzlüler tabi olur.

Hz. Ebubekir RA

RE. 506/9. Deccal'e Isfahan Yahudilerinden yetmiş bin Yahudi tabi olur. Hepsinin
üzerlerinde taylasan vardır.

Hz. Enes RA
 

bottom of page