top of page

Dinlerin Birleşmesi

Dinlerin Birleşmesi ve Deccal'den Sonraki Dönem

RE 191/5. Peygamberler, baba bir ana ayrı kardeşlerdir. Dinleri de birdir.

Meryem oğlu İsâ AS da benim kardeşimdir ve aramızda başka peygamber yoktur.

O tekrar yeryüzüne gelecektir.

...

Haçı kırar, domuzu öldürür, cizyeyi kaldırır ve milletleri İslâm'a davet eder.

İslâm'dan başka din kalmaz.

Arslanlar develerle, kaplanlar sığırlarla, kurtlar koyunlarla dolaşıp otlarlar. Ve çocuklar yılanlarla oynarlar. Ve hiç biri de diğerine zarar vermezler.

O kırk sene yaşayacak ve ölecektir. Cenazesini müslümanlar kaldıracaktır.

Hz. Ebu Hüreyre RA

ÖÖT. ... Meryem oğlu İsa (as), ümmetimin içinde adil bir hakem ve dürüst bir imam olacak.

Haçı kırıp parçalayacak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracak,

zekatı bırakacak, koyundan ve deveden zekat almayacak, 

öfke ve kızgınlıkları ortadan kaldıracak, her zehirlinin zehrini çekip alacaktır.

Öyle ki, çocuk elini yılanın ağzına sokacak, ama yılan ona zarar vermeyecektir. Çocuk aslanı kovalayacak, fakat aslan ona zarar vermeyecektir.

Koyunlar arasında kurt, koyunları koruyan köpek gibi olacaktır.

Kabın suya doluşu gibi, yeryüzü barışla dolacaktır.

RE.314/2. Ne mutlu İsâ AS indikten sonraki hayata! Göğe rahmet için, arza da yeşertmek için müsaade edilir. Taş üzerine tohum ekilse biter. İnsanlar arasında kin ve çekememezlik olmaz. Hatta bir adam bir aslana rastlarsa, aslan ona dokunmaz; yılana bassa, yılan onu sokmaz.

Hz. Ebu Hureyre RA

 

RE.478/7. Meryemoğlu İsâ AS hakem, adalet dağıtıcı ve imâm-ı àdil olarak nâzil olmadıkça kıyamet kopmaz.

Öyle ki; O, haçı kırar, domuzu öldürür, cizyeyi kaldırır.

Mal da çok artar ve onu kabul ettirecek kimse bulunmaz.

Hz. Ebû Hureyre RA


 

SU. Hakim, Müstedrek’inde, İbni Mes’ud’dan, O da Peygamber (s.a.v.)’den rivayet etti. Buyurdu:

Deccal’in bineğinin kanatları (kulakları) arasındaki mesafe kırk zira (arşın)’dır.

Hadis’e göre şöyle devam etti: İsa İbni Meryem iner ve onu öldürür.

Ondan sonra kırk yıl bol nimet içinde yaşarsınız. Kimse ne hasta olur, ne de ölür. Kişi koyunlarına ve hayvanlarına “gidin otlayın” der, onlar iki tarla arasından hiç bir başak yemeden geçip otlarlar. Yılanlar ve akreplerde kimseye zarar vermezler, yırtıcı kuş ve hayvanlar kapılar gelir ve kimseye bir zarar vermezler. Bir avuç buğday toprağa atıldığında, çift sürmeksizin yedi yüz avuç olarak biçilir. Ve bu durum Ye’cüc ve Me’cüc seddinin açılmasına kadar devam eder...

bottom of page