top of page

Hac’da Olaylar

Siyasi Kargaşa

SU. Fitnelerin en sonuncusu, “Günahsız insanların” öldürülmesidir ki, artık o zaman kendisinden herkesin razı olacağı bir gidişatta olan Hz.Mehdi çıkar.

 

SU. Şevval’de savaş naraları, Zilhicce’de harb ve kıtal olur. Yine Zilhicce’de Hacı talana uğrar, hatta caddeler de kandan geçilmez ve haramlar çiğnenir. Beytül Muazzamanın yanında büyük günahlar işlenir. Yine Cemadülsani ve Recep aylarında da pek çok hayret verici şeyler görülür. Hercümerc çoğalarak devam eder. Üçten bir öldürülür, üçten biri de ölür. Baştaki sorumluların hepsi de zalim olur. Kişi mümin akşamlar, kafir olarak sabahlar.

 

SU. Ramazanda bir seda, Şevvalde bir ses, Zilkadede kabileler arasında savaş olur. Hacılar talana uğrar. Mina’da ölülerin çok olacağı bir savaş olur. Öyle ki, taşları kan gölü içinde bırakacak kadar kan akar. İnsanlar nihayet Mehdi’ye gelirler ve Rükun ile Makam arasında kendisi istemediği halde, Ona biat ederler. “Eğer kabul etmezsen boynunu vururuz” derler. Yer ve gök ehli Ondan razı olur.

 

SU. İnsanlar başlarında bir imam bulunmaksızın Hac ederler. Mina’ya indiklerinde etrafları, köpeklerin sarışı gibi sarılıp, kabilelerin birbirine girmesiyle büyük savaşlar olur. Öyle ki, ayaklar, kan gölü içinde kalır. İnsanlar endişeyle onların en hayırlısına koşarlar. Ve geldiklerinde Onu Kabe duvarına yapışmış, ağlar bir halde bulurlar. Peygamber (sav) buyurdu ki: Ben Onun yaşlarını adeta görür gibiyim.

” Ona: “Gel sana biat edelim” derler. O ise yazık size, ne kadar söz bozdunuz, ne kadar kan döktünüz” der ve sonra istemediği halde biatlarını kabul eder. Eğer siz Ona yetişirseniz, Ona biat edin, çünkü O yerde de gökte de Mehdi’dir.

 

bottom of page