top of page

Siyasi Kargaşa

Kontrollü Kaosun Kontrolden Çıkması

Suudi Arabistan'ın Son Kralı

SU. Naim, Ammar b. Yasir’den tahric etti, O şöyle dedi: (Mehdi’nin alameti)

...

malı toplayan halifeniz öldüğü zaman,

o halifeden sonra iki yıl içinde de azledilecek olan zayıf bir adam başa geçtiği zaman,

...

GH Kafirler Arab yarımadasına inerler,

ordular düzenlenir,

halife öldürülür, dertler de büyür.

Şam surları üzerine bir münadi “Yaklaşan şerden dolayı vay Arapların haline” der.

Kütüb-i Sitte, İkdiddurer’de zikredilen diğer alametler kısmından

 

El Fiten ve'l Melahim. Ümmü Seleme der ki; Ben Allah‟ın Resululü şöyle buyururken işittim:

“Bir Halifenin ölümüyle tartışma zuhur edecek. Derken Haşim Oğullarından biri çıkacak ve Mekke‟ye gidecek. Halk onu evinden çıkarıp Rükun ile Makam-ı İbrahim arasına getirecek. Ona karşı Şam'da bir ordu hazırlanacak.  

...

Taberani ve Heysemi rivayet etmiş olup Sahih‟in ravileridir.

Mısır'da Ayaklanma

SU. Ebu Ali Merdani’den (ravi silsilesi ile) O da Ebu Zer’den, O da Resulullah (s.a.v.)’den rivayet ettiler. Buyurdu ki: 

Mısır’da Kureyş’ten bir adam çıkar, çökük burunludur. Mağlup olur ve mülkünü zail eder ve Rum’a kaçar. Onları alıp İskenderiye’ye getirir ve Müslümanlarla savaşır ve ilk melhame bu olur.

Deylemi

SU. Ebu Zer’e dayanan ravi silsilesi ile rivayet ettiler. Resulullah (s.a.v) buyurdu:

Mısır’da Emevi soyunda burnu çökük birisi çıkar. Mağlup olur veya mülkünü zail eder, Rum’a kaçar. Onları İskenderiyye’ye getirir ve Ehli İslam ile savaşırlar. Bu melhemelerin ilki olur.

İbni Asakir Tarihi’nde

ME. Melahim ve Fiten kitabı, İbni Abbas'tan şöyle nakletmiştir:

… Sonra şöyle dedi: Süfyani'nin ortaya çıkış alameti, Mısır'ın çöküşüdür.

K.Afrikalıların Mısır'ı Ele Geçirmeleri

GH Kinde soyundan topal bir adamın, batı tarafından çıkıp zafer bayrakları ile Mısır’ın üzerine galip gelmesi.

Kütüb-i Sitte, İkdiddurer’de zikredilen diğer alametler kısmından

 

GH Mehdi’nin çıkış alâmetlerinden birisi de Batı’dan başlarında Kinde kabilesinden ayağı sakat bir adamın bulunduğu bayraklıların çıkmasıdır. 

İmam-ı Suyûtî

GH Naim, Ammar b. Yasir’den tahric etti, O şöyle dedi:

…Batı insanları da Mısır’a çıktığı zaman, bunlar Süfyani’nin alametleri olacaktır.

 

GH Batılılar Mısır’a galip geldiğinde, o gün Şamlılar için yerin altı üstünden daha hayırlıdır...

Kütüb-i Sitte, İkdiddurer’de zikredilen diğer alametler kısmından

 

ME Müminlerin Emiri Ali iki bayrağı açıkladıktan sonra şöyle buyurmuştur:

Şam’a girmek için batı tarafından ortaya çıkan alaca atlıları (bineklileri) ve sarı bayraklıları bekleyiniz.

ME. Ammar b. Yasir'in şöyle söylemişti:

Batı halkı, Mısır'a doğru gelecekler. Bu, Süfyani'nin alametidir...  

ME. İmam Rıza şöyle buyurmuştur:

Kays bayrakları, hareket edince ve Mısır'da dalgalanmaya başlayınca... 

 

ME. Melahim ve Fiten kitabında şöyle nakledilmiştir:

Sarı bayraklılar, Mısır'a girip oraya üstün geldikleri ve kürsüsüne oturdukları zaman Şam halkı kendileri için yeraltında odalar (sığınaklar) kazmak zorunda kalacaklar. Çünkü o, büyük bir beladır.

bottom of page