top of page

İşaretler

Genel Açıklamalar
 • Çalışmada neden sadece hadisler alındı?

 • Ayetlerde gaybı ancak Allah’ın bileceği bildiriliyor. Hadislerde gelecekle ilgili bu kadar bilgi verilmesi nasıl anlaşılabilir?

 • Çalışma kıyamet öncesi ile ilgili hadislerin tamamını kapsıyor mu?

 • Çalışmaya dahil edilen hadisler güvenilir mi?

Gelecekten Haberler
 • Hz. Peygamber ashabına gelecekte olacakları anlattı mı?

Toplumsal Değişim
 • Tolumsal ilişkilerin bozulması

 • Akrabalık ilişkilerinin zayıflaması

Mekke.png
Zaman ve Tabiat Olayları
 • Tabiat olayları

 • Zamanın akışının hızlanması

Ekonomik Durum
 • Nasıl bir ekonomik durum yaşanır?

Dini Durumu
 • Din ne hale gelir?

Müslümanların Durumu
 • Müslümanların hali

bottom of page