top of page

Dinlerin Birleşmesi

4.Dünya Savaşı: Armagedon

RE. 512/12. Sizin kalanlarınız, Ürdün nehri üzerinde Deccal'la mukatele edeceksiniz. Siz nehrin doğusunda, onlar ise batısında olduğu halde.

Hz. Nuheyk ibn-i Sarimin RA

ÖÖT. ...muzaffer olur, asla fitneye düşmezler ve Konstantiniyye’yi feth ederler.

Onlar ganimetleri paylaşıp, kılıçlarını zeytin ağacına asmışken, Şeytan onlara yüksek sesle seslenerek: “Mesih (Deccal) arkadan ailenize saldırdı!” der. Onlar da geri dönerler. Ama bunun aslı yoktur.

Şam’a geldiklerinde Deccal ortaya çıkar.

Müslümanlar savaşa hazırlanıp safları düzenlemekteyken namaza durulur.

Meryem oğlu İsa (as) inip onlara imamlık eder. Allah’ın düşmanı onu gördüğünde, tuzun suda eriyişi gibi erir. İsa (as) onu bıraksa tamamen yok oluncaya dek eriyip gider.

Ama Allah (c.c.), İsa peygamberin eliyle onu öldürtür.

Onun kanını, İsa peygamberin mızrağında onlara göstertir.

Müslim

RE. 97/5. ... Deccal yerde Allah'ın dilediği kadar kalır. Sonra İsa AS gelir. O bana vekil ve benim dinim üzere gelir. Deccal'i öldürür ondan sonra kıyamet kopar.

Hz. Sümüre RA

 

ÖÖT. ...O bu haldeyken, Allah (c.c), Meryem oğlu Mesih’i gönderir.

Mesih, Dimaşk’ın doğusundaki beyaz minareye ellerini iki meleğin kanatları üzerine koymuş olarak iner. Başını eğdiğinde su damlar. Kaldırdığında, başından inci taneleri gibi su damlacıkları yuvarlanıp düşer.

Onun nefesini hisseden her kafir mutlaka ölür. Onun nefesi, gözlerin görebildiği uzak mesafelere ulaşır. Deccal’i kovalar. Nihayet onu (Kudüs yakınlarındaki) Lüd (şehrinin) kapısında yakalar ve öldürür....

Müslim, İbni Mace, Tirmizi, Ahmed bin Hanbel

 

ÖÖT. ...Bir ara imamları öne geçip sabah namazını kıldırmaya başlar.

O esnada Meryem oğlu İsa yanlarına iner. Namazı kıldırmakta olan kişi, imamlığı ona bırakmak için geri çekilir. İsa (as) elini onun iki omuzu arasına indirip, “öne geç namazı kıldır. Çünkü bu kamet senin için yapılmıştır” der. İmam namazı kıldırır.

 

Namazı tamamladıktan sonra İsa(as), “kapıda durun” der. Kapı açılır, kapını gerisinde 70.000 yahudiyle Deccal durmaktadır. Hepsi şallı ve kılıçları da süslüdür.

 

Deccal ona bakınca, tuzun suda eriyişi gibi erimeye başlar ve kaçıp gider. İsa (as) ona, “Ben sana bir darbe vuracağım, elimden kurtulamazsın!” der ve doğu kapısı yanında onu yakalayıp öldürür.

 

Böylece Allah (c.c) yahudileri hezimete uğratır. Onlar, Allah’ın (c.c) yaratmış olduğu taş, ağaç, duvar ve hayvan, her ne bulursa arkasına gizlenirler. Ama Allah (c.c), o şeyi konuşturur. Yalnız Garkad ağacı konuşmaz. Arkasına gizlendikleri şeyler, “Ey Allah’ın Müslüman kulu! İşte burada bir yahudi var, gel ve öldür!” derler....

İbni Mace

Yahudilerle Savaş

Nablusi. İmam Ahmed, Semure b. Cundeb (ra)’dan rivayet ettiğine göre Rasulullah(sav) güneş tutulduğu gün uzun bir hutbe vermiş o hutbede Deccal’den bahsetmiş ve şöyle demiştir:

“O, Kudüs’te müslümanları kuşatma altına alır. Müslümanlar bu durumda çok sarsıntı geçirirler. Sonra Allah ve Ordusu O’nu yok ederler hatta duvardaki taş veya ağacın gövdesi çağırarak şöyle der: “Ey Mü’min! Ey Müslüman! Burada kafir bir Yahudi var gel de onu öldür.”

Müsned (5/16) İbn Hacer “İsnadı hasen” demiştir.

 

RE.477/1. Kıyamet kopmaz, siz yahudilerle harp etmedikçe... Hatta taşlar bile, "Ey müslüman şu benim arkamdaki yahudidir, onu öldür." diye arkasındaki yahudiyi haber verir.

Hz. Ebû Hüreyre RA

 

RE.256/6. Yahudilerle mukatele eder ve onlara musallat olursunuz. Öyle durum olur ki, onlardan biri bir taşın arkasına gizlendiğinde, taş şöyle der: "Ey Allah'ın kulu, şu arkamdaki yahudidir. Onu öldür!"

Hz. İbn-i Ömer RA

bottom of page