top of page

Son Günler

Kıyamet'in Kopması

SU. İbni Mübarek Züht’de, Hz. Hasan’dan tahric etti, O dedi ki;İki nef’a arası 40 yıldır. Birinci nef’a ile Allah(c.c) her diriyi öldürecek, ikinci nef’a ile de her ölüyü diriltecektir.

 

SU. İki nef’a arası 40 yıldır.

Buhari, Müslim

Sura İlk Üfürülüş
 

Artık sur'a tek bir üfürülüşle üfürüleceği,

Yeryüzü ve dağlar yerlerinden oynatılıp kaldırılacağı,

ardından tek bir çarpma ile birbirlerine çarpılıp parça parça olacağı zaman.

İşte o gün, vakıa (bir gerçek olan kıyamet) artık vukubulmuştur.

(Hakka, 13-16)

 

O gün Sûr'a üflenir, bölük bölük gelirsiniz.

Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur.

Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur.

(Nebe, 18-20)

 

Dağlar, kökünden sökülüp savurulduğu zaman...

(Mürselat Suresi, 10)
 

(Öyle) Bir gün ki, yeryüzü ve dağlar titremeye tutulur ve dağlar göçüveren bir kum yığını olur.

(Müzemmil Suresi, 14)

 

Ve dağların 'etrafa saçılmış' renkli yünler gibi olacakları (gün)

(Kaari'a Suresi, 5)

 

Denizler, tutuşturulduğu zaman.

(Tekvir Suresi, 6)

 

Yıldızlar 'örtülüp (ışıkları) silindiği' zaman,

Gök yarıldığı zaman...

(Mürselat Suresi, 7-9)

 

Gökyüzünün erimiş maden gibi olacağı gün;

(Mearic Suresi, 8)

 

Sonra gök yarılıp yağ gibi erimiş olarak kıpkırmızı bir gül olduğu zaman;

(Rahman Suresi, 37)

 

Sura İkinci Üfürülüş

Sur'a üfürüldü; böylece Allah'ın diledikleri dışında, göklerde ve yerde olanlar çarpılıp-yıkılıverdi.

Sonra bir daha ona üfürüldü, artık onlar ayağa kalkmış durumda gözetliyorlar.

(Zümer Suresi, 68)

 

Sur'a üfürülmüştür;

böylece onlar kabirlerinden (diriltilip) Rablerine doğru (dalgalar halinde) süzülüp-giderler.

(Yasin Suresi, 51)

 

Kabirlerinden koşarcasına çıkarılacakları gün, sanki onlar dikili birşeye yönelmiş gibidirler.

Gözleri 'korkudan ve dehşetten düşük' yüzlerini de bir zillet kaplamış;

işte bu, kendilerine vadedilmekte olan (kıyamet ve azab) günüdür.

(Mearic Suresi, 43-44)

 

Gözleri 'zillet ve dehşetten düşmüş olarak', sanki 'yayılan' çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar. (Kamer Suresi, 7)

 

... İnsanları da sarhoş olmuş görürsün, oysa onlar sarhoş değillerdir.

Ancak Allah'ın azabı pek şiddetlidir.

(Hac Suresi, 2)

 

Kişi o gün, kendi kardeşinden kaçar;

Annesinden ve babasından,

eşinden ve çocuklarından.

O gün, onlardan her birisinin kendine yetecek bir işi vardır.

(Abese Suresi, 34-37)

 

O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye, bölük bölük fırlayıp çıkarlar.

Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse, onu görür.

Artık kim zerre ağırlığınca bir şer (kötülük) işlerse, onu görür.

(Zelzele Suresi, 6-8)

 

 

 

bottom of page