top of page

İslam’ı Yaşamanın Zorlaşması

İşaretler

Müslümanların Garip Hale Gelmesi

ÖÖT Abdullah bin Mesud (ra)’tan; Rasulullah (sav) şöyle buyurdu:

İslam garip olarak başladığı gibi tekrar garip hale gelecektir.

Ne mutlu gariplere!

Garipler kimlerdir?

Kabilelerden uzak duranlardır.

Müslim, Tirmizi, Darimi, İbni Mace, Ahmed bin Hanbel

 

 

Allah’ın kitabı ar, İslam garip bir hale gelmedikçe kıyamet kopmaz.

Taberani

 

RE.504/1. İnsanlar üzerin bir zaman gelecek ki, şimdi sizin aranızda münafığın gizlendiği gibi, mü'min gizlenecek.

Hz. Câbir RA

İnsanlar üzerine bir zaman gelecek, günaha girmeksizin aralarında geçinmeye kuvvet bulunmayacak. Öyle ki,adam yalan söyleyecek ve yemin de edecek.

Bu zaman gelince kaçın.

Denildi ki: “Nereye kaçalım?”

Buyurdu ki,Allah’a ,kitabına ve peygamberin sünnetine kaçın.

Deylemi

 

Günaha Girmeden Yaşamanın Zorlaşması

İnsanlara öyle bir zaman gelecektir ki, aralarında dini üzerine sabreden avcunda ateş parçası tutan gibidir.

Tirmizi

İnsanlara bir zaman gelip çatacak ki,o zaman da kişi dinini ancak, tilki gibi bir tepeden bir tepeye veyahut bir delikten öbür deliğe kaçarak kurtaracak.

Bu ahir zamanda olacak.

Yani geçim, ancak günahkarlıkla sağlandığı bir devirde.

Bu böyle olunca gurbet gelip çöker.

Kişinin helaki ebeveyninin elinde,o yoksa karısının elinde,o da yoksa akrabasının elinde olacak.

Şöyle;onu geçim sıkıntısı yüzünden ayıplayacaklar, takat getiremediği işlere sürecekler, nihayet o dayanamayarak karanlık ve tehlikeli işleri yapacak ve helak olup gidecek!

Ebu Naim

 

Bir zaman gelecek kadınla yolun ortasında zina yapılacak. Kimse buna itiraz etmeyecek.

İşte o günün örnek insanı şöyle diyen kişidir: Ah şu kadını birazcık olsa da şu yoldan alıkoyabilsem...

O kişi onların arasında, aranızdaki Ebu Bekir ve Ömer gibidir.

O zaman gelmedikçe kıyamet kopmaz.

Hakim

bottom of page