top of page

Son Günler

Güneşin Batıdan Doğması

RE.87/10. Allah-u Zülcelâl Hazretleri tevbe için mağribde bir kapı yarattı; genişliği yetmiş yıllıktır. Güneş batıdan doğmadıkça bu kapı kapanmaz. Bunlar âyet istiyorlar. "O günde iman edeceklerin imanı fayda vermeyecektir."

Hz. Satvan ibni Assal RA

 

RE.322/4. Allah-u Zülcelâl Hazretleri batıdan tevbe için öyle bir kapı açtı ki, genişliği yetmiş yıllık mesafedir. Bu kapı, güneş batıdan doğuncaya kadar kapanmaz.

Hz. Safvan RA

 

RE.477/4. Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. O batıdan doğduğunda, insanlar onu görür ve hepsi de iman ederler. Lâkin işte bu imanın, daha önce iman etmediği için hiç bir nefse fayda vermediği zamandır.

Hz. Ebû Hüreyre RA

 

ÖÖT. Huzeyfe dedi ki:

“Ben, Rasulullah (sav)’e ‘Güneşin batı ufkundan doğması nasıl olacak?’ diye sordum.

Şöyle izah buyurdu:O gece adeta iki gece kadar uzayacak. Gece namazı kılanlar o gecede uyanacak, önceki gecede yaptıklarını yapacaklar. Yıldızlar görünmeyecek, geceyi yerlerinde geçirecekler. İbadet edenler uyuyacaklar, sonra kalkıp namaz kılacaklar, sonra yine uyuyacaklar, sonra kalkıp yine namaz kılacaklar, sonra yine uyuyacaklar, sonra yine kalkıp namaz kılacaklar...Gece uzayacak, insanlar paniğe kapılacaklar, sabah bir türlü gelmeyecek. Onlar bu halde güneşin doğudan doğmasını beklemekteyken, güneş batıdan doğar. İnsanlar bu durumu görünce iman ederler ama imanları kendilerine bir fayda vermez.

 

ÖÖT. İnsanlara, sizin şu geceleriniz gibi üç geceye denk olan bir gece gelecektir. Böyle olduğunda, nafile ibadet yapmakta olan kimseler bunu anlarlar. Biri kalkıp hizbini okur, sonra uyur, sonra kalkıp hizbini okur, sonra yine uyur. Onlar bu haldeyken insanlar birbirlerine seslenirler. Bunlar, “bu ne haldir?” diye sorarlar. Korku içinde mescidlere koşarlar. Sonra onlar güneşin doğup göğün ortasına kadar geldiğini, sonra dönüp batıdan doğduğunu görürler. İşte o zaman, (daha önce inanmamış olan) kimseye imanı bir fayda vermez.


 

bottom of page