top of page

Siyasi Durum

Siyasi Kargaşa

İslam Dünyasında Zorba İdareler

GT. Aranızda peygamberlik Allah’ın istediği kadar sürer. Sonra onu kaldırmak istediği zaman da kaldırır.

Sonra, Allah’ın (c.c) sürmesini istediği kadar “peygamberlik yolunda halifelik” gelir. Sonra onu kaldırmak istediği zaman kaldırır.

Ve Allah’ın (c.c) istediği kadar devam eden, “şiddetli bir meliklik idaresi” gelir. Sonra onu kaldırmak istediği zaman kaldırır.

Sonra “zorba bir idare” gelir.

Sonra da “peygamberlik yolu üzere bir hilafet” gelir.

Ebu Davud, Ahmed, Nesei


GT. Vay bu ümmete, o zalim meliklerden dolayı.

Bu zalimler, kendilerine itaat edenler hariç, sessiz mutileri bile korkuturlar. Muttaki mümin, diliyle taraftar gibi görünse de, kalbiyle onlardan nefret eder.

Allah (c.c), İslam’ı aziz olarak iade etmek murad edince, her inatçı zalimi helak edecektir. O, istediğinde, bir ümmeti fesadından sonra ıslah etmeye kadirdir.

Ya Huzeyfe! Eğer dünyada bir gün bile kalsa, Allah(c.c) o günü uzatır. Ta ki, ehli beytimden bir kimse melik kılınsın ve onun eliyle melhemeler yapsın ve İslam’ı açıklasın. O vadinden asla dönmez ve hesapları çabuk görendir.

Ebu Naim

Dünya Devletlerinin İslam Ülkelerinin Kaynaklarına Göz Dikmeleri

GT. Resulullah (sav): “Ümmetlerin, birbirleriyle birleşip, oburların çanağa koştuğu gibi, elinizde bulunanları almaya koşmaları yakındır” buyurdu.

Bunun üzerine biri: “O gün azlıkta bulunacağımızdan mı ya Resulullah?” dedi.

Peygamber (sav): “Hayır! Bilakis, siz o günde çok olacaksınız. Fakat sel üstündeki köpük gibi olacaksınız. Allah(c.c) da düşmanlarınızın kalplerinde size karşı duydukları muhabbeti kaldıracak. Sizin kalplerinize vehen verecek” buyurdu.

Dinleyenlerden biri: “Ya Resulullah! Vehen nedir? diye sordu.

Hz.Peygamber (sav): “Dünya sevgisi ve ölümden hoşlanmamak!” buyurdu.

Ebu Davud

Terör

Zaman kısalır, salih amel azalır, insanların kalplerinde cimrilik çoğalır, ilim kaldırılır, fitneler meydana gelir, herc çoğalır.

Ya Rasulullah,o nedir?

Öldürmek,öldürmek.

Buhari,Müslim,Ebu Davud,Tirmizi

 

İnsanlara öyle zaman gelecek ki, katil niçin öldürdüğünü bilmeyecek, maktul de neden dolayı öldürüldüğünü bilmeyecektir.

Müslim

Basit Başlayan ve Yayılan Kargaşa

SU. Başlangıcı çocuk oyuncağı gibi basit olan, fakat, bir tarafta sükunet bulsa da diğer tarafta genişleyerek devam eden ve ancak semadan bir münadinin üç defa “Uyanın, falan emir sizin gerçek emirinizdir” diyinceye kadar sona ermeyen fitneler görülür.

 

SU. Henüz bir tarafta sönmeden, diğer tarafta alevlenen fitneler görülecek ve semadan bir münadinin, “Emriniz filandır” şeklindeki nidasına kadar böyle devam edecektir.

Tabarani

GT. ...sonra, bulutlar gibi fitneler zuhur eder. Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki, siz o fitne zamanında, yükselip birbirinin boyunlarını buran yılanlar haline dönüşeceksiniz!

Şarani

ME. Seyit İbni Tavus, Melahim ve Fiten kitabında Peygamber Efendimizden şöyle nakletmiştir:

Yakında akıllı bir insanı göremeyeceğiniz bir şekilde, insanların akıllarının kendisi hakkında şaşırıp kalacakları kör ve sağır bir fitne size yönelecektir… Nitekim insanlardan hiçbir kimse, o fitneden saklanabilecek bir sığınak bulamayacaktır. Hiçbir kimsenin "Niçin? Niye? Yeter artık!" gibi şeyler söylemeye gücü yetmeyecektir. Fitne, bir yerde bitmeden başka bir yerde başlayacaktır. Herkes kendisini bir şey üzerinde sanacak (herkes kendisini akıllı, imanlı ve doğru bilecek). Halbuki hiçbir şey üzere olmayacaktır. İşte o zaman ölümü arzulayacak. Kabirlere gidecek. Sonra kendisini dört ayaklılar (hayvanlar) gibi kabirlerin üzerine atacak ve toprağın üzerinde yuvarlanacak. Sonra kabirdekine şöyle diyecek: "Keşke ben, senin yerinde olsaydım. Sonra şöyle diyecek: "Kurtuldun, kurtuldun. Keşke ben senin yerinde olsaydım." Soyumdan olan biri ortaya çıkıncaya kadar fitnenin girmediği hiçbir ev kalmayacaktır. Ondan zarar görmeyen hiçbir Müslüman kalmayacaktır.

bottom of page