top of page

Siyasi Kargaşalar Dönemi

Siyasi durum
 • Zalim yöneticiler

 • İslam Dünyasına Saldırı

 • Terör

Suriye'nin Karışması
 • Büyük olayların Suriye'de başlaması

 • Suriye'de Birbiriyle Savaşan Gruplar

ilk Medeniyetler.jpg
Kuzey Afrika'da Kaos
 • Suudi Arabistan'ın Son Kralı

 • Mısır'ın Çöküşü

 • Kuzey Afrikalıların Mısır'ı Ele Geçirmesi

Suriyeli'nin Çıkışı ve Büyük Kaos Devletinin Kuruluşu
 • Suriyelinin ortaya çıkışı

 • Şam'ın ele geçirilmesi

 • Diğer gruplar üzerinde kontrolü sağlaması

 • Mali'den Irak'a ve Arabistan'a kadar uzanan Kaos Devletinin kurulması

2.dunya.jpg
Kaos Devletini Durdurma Çabaları
 • Türklerle ve Batılıların Suriyeliye Müdahale Çabaları

Şii-Sünni Savaşı
 • Irak'ın Suriyeli tarafından işgal edilmesi

 • Bağdat ve Kufe'de katliamlar 

 • İran ve Yemen'den Suriyeliye karşı ordular gönderilmes

Hacda Olaylar
 • Hacda müslümanların birbirine saldırması ve katliamlar

bottom of page