top of page

Zafer Günleri

Hz.Mehdi (AS)'ın Çıkışı

Çıkış Zamanı

SU. İnsanların ümitsiz olduğu ve “Hiç Mehdi falan yokmuş” dediği bir sırada Allah Mehdi’yi gönderir. Onun yardımcıları Şam ehlinden, sayıları kadar üçyüz onbeş kişidir. Bunlar Şam’dan Ona gelirler ve Onu Mekke’de Safa’da iken çıkararak, kendisi istemediği halde Ona biat ederler. O da onlarla birlikte Makam’ın yanında iki rekat namaz kıldıktan sonra minbere çıkar.

 

SU. ...O, Resulullah’ın (sav) bayrağı ile, insanların başlarına bela üzerine bela yağdığı ve Onun çıkışından ümit kesildiği bir sırada Mekke’de zuhur eder. İki rekat namaz kılar. Namazdan dönünce şöyle der: “Ey insanlar! Ümmeti Muhammed ve bilhassa Onun Ehli Beyti çok belalar gördü ve bizler kahr ve haksızlığa maruz kaldık.

 

İstemediği Halde Kendisine Biat Edilmesi

SU. Hz.Fatıma soyundan gelen Mehdi, Mekke’de meydana çıkarılır ve istemediği halde kendisine biat edilir.

 

SU. Mehdi, Medine’den Mekke’ye gelir ve kendisi istemediği halde, insanlar Onu kendi aralarından çıkarıp, Rükun ile Makam arasında Ona biat ederler.

 

SU. Ticaret ve yolların kesildiği ve fitnelerin çoğaldığı zaman, muhtelif beldelerden 7 alim, her birinin beraberinde üç yüz on küsur kişi olduğu halde, birbirlerinden habersiz bir şekilde, Mekke’de bir araya gelirler.

 

Biri diğerine “Burada ne arıyorsun?” diye sorar. Ona şöyle derler: “Biz O şahsı aramak için geldik ki, fitneler Onun eliyle sönebilir. Konstantiniyye Onun eliyle feth edilebilir. Biz Onu ismiyle ve anasının, babasının ismiyle ve ordusu ile tanırız, Mekke’de olduğunu da biliyoruz.”

 

Yedi alim bu konuda birleşirler. Onu ararlar ve Mekke’de bulurlar ve kendisine “Sen falan oğlu falansın” derler. O ise “Ben sadece Ensar’dan birisiyim” der. Onların elinden kurtulur. Onu tanıyan ve bilenlere anlatırlar. Bunun üzerine “aradığınız sahibiniz odur ve Medine’ye gitmiştir” denilir.

 

Bu defa Onu ararlar, halbuki O tekrar Mekke’ye dönmüştür. Onu tekrar Mekke’de bularak yine, “Sen falan oğlu falansın, annen de filan kızı filanedir. Sen de şu alametler vardır. Birinci defa bizden kurtuldun. Uzat elini sana biat edelim” derler. Bunun üzerine O, “Ben aradığınız değilim” der ve tekrar Medine’ye gider.

 

Medine’de tekrar aranınca tekrar Mekke’ye döner.

Mekke’de kendisini Rükun’da bularak şöyle derler: “Eğer biatlarımızı kabul etmezsen, bizi aramakta olan ve başında Haddam’dan birisinin bulunduğu Süfyani ordusuna karşı korumazsan, günahlarımız Senin üzerine ve kanlarımız Senin boynuna olsun” derler.

 

Bunu üzerine Mehdi, Rükun ile Makam arasına oturur ve elini uzatarak biatları kabul eder.

Allah da, Onun muhabbetini insanların sinelerine yerleştirir.

O daha sonra gündüz aslan, gece ise abid olan bir kavimle birlikte olur.

Naim bin Hammad, İbni Mesud’tan tahric etti

 

 

 

bottom of page