top of page

Kötülüğün Hakimiyeti

Deccal'in Giremeyeceği Yerler 

RE. 97/8. Deccal her yere varır, yalnız dört mescidin bulunduğu yere varamaz: Mescid-i Haram, Mescid-i Medine, Mescid-i Aksa ve Mescid-i Tur-i Sinâ.

 

RE. 486/5. Deccal Mekke ve Medine'ye giremez.

Hz. Aişe RA

 

RE. 486/4. Medine'ye Deccal korkusu girmez. O günü Medine'nin yedi kapısı vardır ve her birinde de ikişer melek duracaktır.

Hz. Ebubekir RA

 

ÖÖT. ...Deccal ayak basmadık ve hükmü altına almadık yer bırakmaz. Sadece Mekke ve Medine’ye giremez. İçeri girmek için, bu şehirlerin hangi giriş yerine gelirse gelsin, mutlaka karşısında yalın kılıç duran melekleri bulacaktır.

 

Nihayet çorak arazinin (Sebha’nın) bitim noktasındaki Züreybin Ahmez’e (kızıl tepeciğe) iner.

O zaman, Medine ve ahalisi üç sarsıntı geçirir. Medine’de bir tek münafık erkek ve kadın kalmaz; hepsi onun yanına gider. Böylece körüğün demirdeki pislikleri ayıkladığı gibi, Medine’deki pislikler de ayıklanmış olur. O güne kurtuluş günü denir.

 

Hz.Peygamber’in yanında duran Asker kızı Ümmü Şerik; “Ey Allah’ın Rasulü! O günde araplar nerede olacaklar?” diye sordu.

 

Hz.Peygamber şu cevabı verdi: “O günde (Medine’de) araplar azdır. Çokları Kudüs’te bulunacaktır. İmamları salih bir adam olacaktır....

İbni Mace

 

ÖÖT. Deccal’in menzili (Medine yakınında ki) şu kurak arazide olacaktır.

 

(Medine’den çıkıp) onun yanına gidenlerin çoğunluğunu kadınlar teşkil edecektir. Öyle ki adam, karısının, annesinin, kız kardeşinin ve halasının yanına dönecek, Deccal’in yanına gitmelerinden korktuğu için onları bağlayacaktır.

 

Sonra Allah (c.c) Müslümanları Deccal’in üzerine salacak, Müslümanlar onu ve taraftarlarını öldüreceklerdir. Öyle ki, yahudi ağacın veya taşın arkasına gizlenecek, o ağaç ve taş müslümanlara: “şurada altımda bir yahudi var, gel de öldür onu” diyecektir.

Ahmed bin Hanbel

 

ÖÖT. Rasulullah (sav), birgün insanlara irad ettiği hutbesinde şunları söylemiştir:

“Kurtuluş günü... Kurtuluş günü nedir?”

Bu sözünü üç kez tekrarladı.

Kendisine “kurtuluş günü nedir?” diye sorduklarında şu cevabı verdi:”

Deccal gelir ve Uhud dağına çıkar. Medine’ye bakar ve adamlarına ‘şu beyaz kasrı biliyor musunuz? Bu Ahmed’in mescididir’ der. Sonra Medine’ye gelir. Şehrin girişlerinden her birinde yalın kılıçla duran bir melekle karşılaşır. Cürüfün çorak arazisine gidip orada çadırını kurar. Sonra Medine üç kez sarsılır. Medine’nin münafık ve fasık erkekleriyle kadınlarından hiç biri şehirde kalmaz. Hepsi çıkıp onun yanına giderler. Kurtuluş günü işte o gündür.”

Ahmed bin Hanbel

bottom of page