top of page
2.dunya.jpg

Siyasi Kargaşa

Kaos Devletini Durdurma Çabaları

Türklerin ve Batılıların Suriyeliyi Durdurma Girişimleri, 

İhtilafa Düşmeleri, Türklerin Musul-Kerkük'e Girmesi 

SU. Süfyani Kufe’ye girer ... ancak Süfyani’nin Kufe’ye girişi Türkler ve Rumlarla Karkısa’da çarpışmasından sonradır. Sonra onların aralarına fitneler sokar...

SS. Süfyani Karkısa'da Türkleri ve Rumları öldürür hatta o topraklarda vahşi hayvanlar onların etleriyle açlıklarını giderirler.

Naim bin Hammad

 

SU. Süfyani Türklerle savaştıktan sonra Onun yok edilmesi görevi Mehdi’nin (as) elinden olur...  

ME Ammar Yasir şöyle söylemiştir:

Türkler ve Rumlar, size karşı ordu oluşturdukları ve orduyu donattıkları zaman...

Türkler ve Rumlar arasında ihtilaf çıkıp birbirlerine düştükleri zaman...

Türkler Cezire'ye[3] ve Rumlar Filistin’e girecekler.

Nihayet iki ordu, ırmağın kenarında olan Kırkisa’da[2]  karşılaşacaklar.

Orada büyük bir katliam olacak.

Nihayet Süfyani, onların topladıkları şeyleri toplayacaktır.

 

 

ME  AÇIKLAMA

Ortaya ilk çıkışında Şam’a saldıracaktır.

Şam’ı ele geçirinceye ve merkez karar kılıncaya kadar Emevi, Hasani ve Kaysi bayraklarıyla savaşacaktır. Bu, üç ay içinde olacaktır. Dolayısıyla onun Şam’a olan hâkimiyeti bir yıl sürecektir.

Onun üç ayını Şam, Hams, Filistin, Ürdün ve Kannesrin olmak üzere beş vilayeti hâkimiyeti altına alıncaya kadar geçirecektir. Ondan sonra dokuz ay daha hâkim olacaktır.

Şam halkı ona itaat edecekler. Onunla birlikte olup isyan çıkaracaklar. Ancak hak üzere ayakta duran kişiler (onunla birlikte olmayacaklar).

…Beş vilayeti hâkimiyeti altına aldıktan ve kendi emniyetini sağladıktan sonra, Birçok kişiden oluşan kırmızı ya da yeşil bayraklı iki ordu oluşturacaktır. Biri Irak’ı ve öteki de Hicazı ele geçirmek için (hazırlanacak).

Irak'a göndereceği ordııdakilerin sayısı, yüz otuz bin kişi olacaktır. Kırkisa’yı geçerlerken, orada savaş başlayacaktır. Sonra Abbasiler, Türkler, Rumlar ve Batılılarla savaşacaklar ve hepsine galip gelecekler.

Dipnotlar

[2] Kırkisa, Fırat ırmağının kenarında olan bir yerleşim yeridir. Orası savaş merkezlerinden biridir. Türklerin, Rumların, Horasani'nin ve Süfyani'nin savaşları orada olacaktır. Bir başka kaynağa göre de bugünkü Fırat üzerindeki Habur ilçesine yakın Suriye’nin Deyr ez zor bölgesidir.

[3] CEZİRE:İslam coğrafyacıları tarafından Yukarı Mezopotamya’ya verilen ad... Bugün bölgenin kuzey yarısı Türkiye, güney yarısı ise Suriye ve Irak topraklarında bulunmaktadır... Diyârımudar kısmında Urfa, Harran, Rakka (Suriye)... Diyârırebîa kısmında Musul, Sincar (Irak)... gibi önemli merkezler yer alır.  (http://www.tdvia.org/dia/ayrmetin.php?idno=d070509)

bottom of page