top of page

Kargaşa Zamanı İçin Öneriler

Siyasi Kargaşa

Kargaşadan Uzak Durmak

RE.121/5. Kıyamet önü sıra karanlık geceler gibi fitneler vardır.

O fitne devrinde adam sabah mü'min, akşam kâfir olur. Ve akşam mü'min, sabah ise kâfir olur.

O zaman oturan, ayakta durandan hayırlıdır. Ayakta duran yürüyenden hayırlıdır, yürüyen ise koşandan hayırlıdır.

O devirde okların yayını kırın, kirişlerini koparın, kılıcınızı da taşa vurun, evinize çekilin!

Birinizin evine girilse ve üzerinize varılsa, o zaman Âdem AS'ın iki oğlundan hayırlısı gibi olun. (Öldürülen gibi).

Hz. Ebû Musa RA


GT. Bir fitne olacaktır. O fitnede uyuyan oturandan daha hayırlı, oturan ayakta durandan, ayakta duran yürüyenden, yürüyen koşandan daha hayırlıdır.

Kim o fitnelerin başında dikilirse, fitneler onu yıkar.

Her kim o fitneler zamanında sığınacak bir yer bulursa, hemen oraya çekilsin.

Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi

 

Ebu Davut’da şu ilave var: Ya Resulallah! Bize ne yapmamızı emrediyorsun? Sizler, evlerinizin çulları olunuz!

Müslim’de ise şu ilave vardır: Fitne zamanında ibadet, bana hicret etmek gibidir.


RE.299/4. Benden sonra yakında karanlık dalgaları gibi bir takım fitneler olacaktır. O fitnelerde adam sabah mü'min akşam kâfir, akşam mü'min sabah kâfir olacak.

Denildi ki:

  • O zaman ne yapalım?

Buyurdu ki:

  • Evlerinize girin, kendinizi unutturun!

Denildi ki:

  • Bizden birimizin evine girilirse ne dersin?

Buyurdu ki:

  • Elinize sahip olun! Allah'ın katil kulu olmaktansa, mazlum kulu olun! Zira öyle zamanda İslâm adamın ağzında olur. Kardeşinin malını yer, kanını akıtır, Rabbine asi olur, Hàlikına küfreder. Neticede de kendisine cehennem vacib olur.

Hz. Cündeb el-Becelî RA

 

GT. Çok geçmez, öyle bir zaman gelir ki, o zamanda insanlar kalburdan elenir , (iyileri giderek geriye) ahitleri ve emanetleri bozulmuş, bir takım ihtilaflara düşen; tortu, posa ve kepek gibi değersiz insanlar kalır ki, işte onlar böyle (iki elinin parmaklarını birbirine geçirerek) karmakarışık oldukları zaman, haliniz nice olur?

  • Ey Allah’ın Resulü! O zaman olunca, bize ne yapmamızı önerirsiniz?

  • Uygun gördüklerinizi alır, kötü gördüklerinizi bırakırsınız. Hususilerinizi kabul eder, umumi halkınızı terk edersiniz.

İbni Mace

İlim

RE.299/7. Yakında fitneler olur. Adam müslüman sabahlar, akşama kâfir olur. Ancak, Allah'ın kendisini ilmi ile ihyâ ettikleri müstesnâ.

Hz. Ebû Umâme RA

 

RE.141/1. Âhir zamanda ümmetim üzerine şiddetli bir belâ zuhur eder. Bundan ancak iki sınıf kurtulur:

Biri Allah'ın dinini tanır ve onun için lisan ve kalbi ile mücadele eder.

İkincisi ise dinini anlamış, dinlemiş ve tasdik etmiştir. (Cahil kalanlar bu belâda tehlikededir.)

Hz. Ömer RA

 

Dua ve İbadet

RE.503/5. İnsanlar üzerinde öyle bir zaman gelir ki, boğulmaya maruz adam gibi dua etmeyen yakayı kurtaramaz.

Hz. Huzeyfe RA

 

RE.139/10. Öyle zaman gelecek ki, dünyada yalnız fitne, belâ ve fesad olacak.

Böyle bir zamanda sizin ameliniz bir kale gibidir.

Üstü güzelse, altı da güzel olur.

Hz. Muaviye RA

 

El Fiten ve'l Melahim. Ma'kil b. Yesâr 'dan rivayet edildiğine göre, Resulullah şöyle buyurmaktadır:
“Fiten zamanında ibadet, bana hicret etmek gibidir.”

Müslim, Tirmizi, İbn Mace ve rivayet etti. Sahihtir.​

bottom of page