top of page

İslam Dünyasında Kargaşa

Siyasi Kargaşa

Terör

Zaman kısalır, salih amel azalır, insanların kalplerinde cimrilik çoğalır, ilim kaldırılır, fitneler meydana gelir, herc çoğalır.

Ya Rasulullah,o nedir?

Öldürmek,öldürmek.

Buhari,Müslim,Ebu Davud,Tirmizi

 

İnsanlara öyle zaman gelecek ki, katil niçin öldürdüğünü bilmeyecek, maktul de neden dolayı öldürüldüğünü bilmeyecektir.

Müslim

Basit Başlayan ve Yayılan Kargaşa

SU. Başlangıcı çocuk oyuncağı gibi basit olan, fakat, bir tarafta sükunet bulsa da diğer tarafta genişleyerek devam eden ve ancak semadan bir münadinin üç defa “Uyanın, falan emir sizin gerçek emirinizdir” diyinceye kadar sona ermeyen fitneler görülür.

 

SU. Henüz bir tarafta sönmeden, diğer tarafta alevlenen fitneler görülecek ve semadan bir münadinin, “Emriniz filandır” şeklindeki nidasına kadar böyle devam edecektir.

Tabarani

Kargaşanın Artması

GT. ...sonra, bulutlar gibi fitneler zuhur eder. Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki, siz o fitne zamanında, yükselip birbirinin boyunlarını buran yılanlar haline dönüşeceksiniz!

Şarani

GT. Size benden sonra dört fitne gelecektir. Dördüncüsü geldiğinde kulağa bir şey gitmez, göz görmez ve her tarafı fitne sarar. Ümmet bir belaya uğrar, yılanın çöreklenmesi gibi. Öyle ki, onda maruf inkar edilir, münker ise maruf sayılır. Bu fitnede insanların bedeni öldüğü gibi kalpleri de ölür.

Nuaym bin Hammad

 

ME. Seyit İbni Tavus, Melahim ve Fiten kitabında Peygamber Efendimizden şöyle nakletmiştir:

Yakında akıllı bir insanı göremeyeceğiniz bir şekilde, insanların akıllarının kendisi hakkında şaşırıp kalacakları kör ve sağır bir fitne size yönelecektir… Nitekim insanlardan hiçbir kimse, o fitneden saklanabilecek bir sığınak bulamayacaktır. Hiçbir kimsenin "Niçin? Niye? Yeter artık!" gibi şeyler söylemeye gücü yetmeyecektir. Fitne, bir yerde bitmeden başka bir yerde başlayacaktır. Herkes kendisini bir şey üzerinde sanacak (herkes kendisini akıllı, imanlı ve doğru bilecek). Hâlbuki hiçbir şey üzere olmayacaktır. İşte o zaman ölümü arzulayacak. Kabirlere gidecek. Sonra kendisini dört ayaklılar (hayvanlar) gibi kabirlerin üzerine atacak ve toprağın üzerinde yuvarlanacak. Sonra kabirdekine şöyle diyecek: "Keşke ben, senin yerinde olsaydım. Sonra şöyle diyecek: "Kurtuldun, kurtuldun. Keşke ben senin yerinde olsaydım." Soyumdan olan biri ortaya çıkıncaya kadar fitnenin girmediği hiçbir ev kalmayacaktır. Ondan zarar görmeyen hiçbir Müslüman kalmayacaktır.

bottom of page