top of page

Hak Üzere Bir Grubun Kıyamete Kadar Bulunacağı

İşaretler

RE.471/12. Ümmetimden bir taife hak üzerine mücadele etmekte, kıyamete kadar gàlib olarak devam edecektir.

Hz. Cabir RA

 

RE.472/3. Ümmetimden bir taife kıyamet kopuncaya kadar yardım görmekte devam eder. Kendilerini terk edenlerin ayrılmaları da onlara bir zarar vermez.

Hz. Muaviye ibn-i Kur'a RA

 

RE.472/1. Ümmetimden bir taife, Allah'ın emriyle hareket etmekte devam eder. Onlar hak üzerinde oldukları halde, kıyamet kopana kadar kendilerini tek eden ve muhalefet eden kimsenin onlara bir zararı dokunmaz. Tâ ki Allah'ın emri gelinceye kadar onlar insanlara galibdirler.

Hz. Muaviye RA

 

RE.65/6. Şam ehli helâk olduğunda ümmetimde hayır kalmaz. Bununla beraber, Deccal'le savaş oluncaya kadar ümmetimden bir taifenin hak üzere gàlib olması devam edecektir.

Hz. Muaviye ibn-i Curre RA

 

RE.472/2. Ümmetimden bir taife, kendilerine düşmanlık edenlere galib oldukları halde hak üzerinde mücadelede devam ederler. Hatta onların sonuncusu Mesihüd-Deccal ile harp eder.

Hz. İmran RA

 

RE. 201/2. Gazâ geçerlidir; benim baas olunduğum günden, Deccal'le yapılacak gazaya kadar... Onu zalimin zulmü, adilin adaleti kaldıramaz.

Hz. Enes RA 

bottom of page